Found 8 Articles from nummer 9 årgang 1971

5.) Hans Egede. 1971. Nr. 9. Omstændelig og udførlig relation angaaende den grønlandske missions be- gyndelse og fortsættelse 1738 (Jørgen Felbo}.
BOGANMELDELSE Højdepunkt i Hans Egede-året Hans Egede: OMSTÆNDELIG OG....

Show article as text        Download in PDF format

6.) Olsen, Johannes. 1971. Nr. 9. Pioner i Grønland i tranlampens skær.
PIONER I GRØNLAND I TRANLAMPERNES SKER Af fhv. statsmeteorolog Johannes....

Show article as text        Download in PDF format

7.) S. Andersen og G. Senger. 1971. Nr. 9. Kræftsygdommens lokalisation hos grønlændere og danske, En sammenlignende opgø- relse over.
EN SAMMENLIGNENDE OPGØRELSE OVER KRÆFTSYGDOMMENS LOKALISATION HOS....

Show article as text        Download in PDF format

8.) Horsted, Sv. Aa. (og Frede Hermann). 1971. Nr. 9. Horsted, Sv. Aa Det grønlandske laksefiskeri og debatten omkring det biologisk belyst.
DET GRØNLANDSKE LAKSEFISKERI OGDEBATTEN OMKRING DET BIOLOGISK BELYST Af....

Show article as text        Download in PDF format

1  2  
Pil mod højreFront pageThe Greenlandic Society Pil mod højre
Pil mod højreSearch guide
© The Greenlandic Society 2003